Bad Kissingen Pozivni broj (Nemačka)

Lokalno vreme: Bad Kissingen

Bad Kissingen Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Bad Kissingen, Nemačka: 971Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Nemačka je: 49

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Bad Kissingen +49 971 [Lokalni broj]**
Nemačka*** Bad Kissingen (0)971 [Lokalni broj]
Nemačka Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Bad Kissingen (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2020-07-11, 23:27 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +02:00 (CEST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Nemačka ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 971