Montserrat Pozivni broj (Montserat)

Lokalno vreme: Montserrat

Montserrat Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Montserrat, Montserat: 664Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Montserat je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Montserrat +1 664 [Lokalni broj]**
Montserat*** Montserrat (1+)664 [Lokalni broj]
Montserat Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Montserrat (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2019-12-07, 15:02 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -04:00 (AST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Montserat ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 664