Port Louis Pozivni broj (Mauricijus)

Lokalno vreme: Port Louis

Port Louis Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Port Louis, Mauricijus (pronađeno 13 kom.): 202203206207208210211212239508510511512Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Mauricijus je: 230

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Port Louis +230 202 [Lokalni broj]**
Mauricijus Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Port Louis (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2021-01-21, 08:31 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +04:00 (+04 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).