Plaine Verte Pozivni broj (Mauricijus)

Lokalno vreme: Plaine Verte

Plaine Verte Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Plaine Verte, Mauricijus (pronađeno 7 kom.): 216240241242540541542Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Mauricijus je: 230

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Plaine Verte +230 216 [Lokalni broj]**
Mauricijus Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Plaine Verte (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2021-01-21, 09:01 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +04:00 (+04 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).