Johor Pozivni broj (Malajzija)

Lokalno vreme: Johor

Johor Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Johor, Malajzija (pronađeno 2 kom.): 67Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Malajzija je: 60

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Johor +60 6 [Lokalni broj]**
Malajzija*** Johor (0)6 [Lokalni broj]
Malajzija Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Johor (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2024-07-24, 21:08 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +08:00 (+08 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Malajzija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned