Karagandy Pozivni broj (Kazahstan)

Lokalno vreme: Karagandy

Karagandy Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Karagandy, Kazahstan (pronađeno 2 kom.): 310321Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Kazahstan je: 7

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Karagandy +7 310 [Lokalni broj]**
Kazahstan*** Karagandy (8)310 [Lokalni broj]
Kazahstan Inostranstvo 810 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Karagandy (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2019-12-07, 05:00 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +06:00 (+06 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Kazahstan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned