Spisak mesta koji počinju na slovo Y (Japan)

Spisak mesta koji počinju na slovo Y (Japan)

Spisak gradova, Japan (pronađeno 12 kom.). Spisak mesta koji počinju na slovo "Y":
Yamagata
Yamaguchi
Yamakoshi District- Hokkaido (2 kom.)
Yamanashi
Yame District- Fukuoka
Yatsushiro- Kumamoto
Yokohama- Kanagawa
Yoshiki District- Gifu
Yoshino District- Nara (3 kom.)
Yubari District- Hokkaido (2 kom.)
Yubari- Hokkaido
Yufutsu District- Hokkaido