Usui District- Gunma Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Usui District- Gunma

Usui District- Gunma Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Usui District- Gunma, Japan: 273Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Usui District- Gunma +81 273 [Lokalni broj]**
Japan*** Usui District- Gunma (0)273 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Usui District- Gunma (u trenutku prikaza ove stranice):
nedelja, 2020-06-07, 18:33 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 273