Spisak mesta koji počinju na slovo T (Japan)

Spisak mesta koji počinju na slovo T (Japan)

Spisak gradova, Japan (pronađeno 15 kom.). Spisak mesta koji počinju na slovo "T":
Takashima District- Shiga
Takehara- Hiroshima
Taki District- Mie (4 kom.)
Tamano- Okayama
Teshio District- Hokkaido (2 kom.)
Tochigi
Tokushima (2 kom.)
Tokyo
Tomamae District- Hokkaido (2 kom.)
Tome District- Miyagi
Tosashimizu- Kochi
Tottori
Toyama (2 kom.)
Toyohashi- Aichi
Toyota District- Hiroshima