Sera District- Hiroshima Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Sera District- Hiroshima

Sera District- Hiroshima Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Sera District- Hiroshima, Japan: 8472Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Sera District- Hiroshima +81 8472 [Lokalni broj]**
Japan*** Sera District- Hiroshima (0)8472 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Sera District- Hiroshima (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2020-09-26, 23:34 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 8472