Koriyama- Fukushima Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Koriyama- Fukushima

Koriyama- Fukushima Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Koriyama- Fukushima, Japan: 249Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Koriyama- Fukushima +81 249 [Lokalni broj]**
Japan*** Koriyama- Fukushima (0)249 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Koriyama- Fukushima (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2020-09-26, 01:01 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 249