Ishinomaki- Miyagi Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Ishinomaki- Miyagi

Ishinomaki- Miyagi Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Ishinomaki- Miyagi, Japan: 225Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Ishinomaki- Miyagi +81 225 [Lokalni broj]**
Japan*** Ishinomaki- Miyagi (0)225 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Ishinomaki- Miyagi (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2020-06-03, 05:11 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 225