Imadate District- Fukui Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Imadate District- Fukui

Imadate District- Fukui Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Imadate District- Fukui, Japan: 778Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Imadate District- Fukui +81 778 [Lokalni broj]**
Japan*** Imadate District- Fukui (0)778 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Imadate District- Fukui (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2019-10-15, 01:32 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 778