Ichinoseki- Iwate Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Ichinoseki- Iwate

Ichinoseki- Iwate Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Ichinoseki- Iwate, Japan: 191Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Ichinoseki- Iwate +81 191 [Lokalni broj]**
Japan*** Ichinoseki- Iwate (0)191 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Ichinoseki- Iwate (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2019-10-16, 11:18 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 191