Higashishirakawa District- Fukushima Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Higashishirakawa District- Fukushima

Higashishirakawa District- Fukushima Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Higashishirakawa District- Fukushima, Japan: 247Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Higashishirakawa District- Fukushima +81 247 [Lokalni broj]**
Japan*** Higashishirakawa District- Fukushima (0)247 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Higashishirakawa District- Fukushima (u trenutku prikaza ove stranice):
ponedeljak, 2020-01-27, 09:18 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 247