Fujiyoshida- Yamanashi Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Fujiyoshida- Yamanashi

Fujiyoshida- Yamanashi Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Fujiyoshida- Yamanashi, Japan: 555Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Fujiyoshida- Yamanashi +81 555 [Lokalni broj]**
Japan*** Fujiyoshida- Yamanashi (0)555 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Fujiyoshida- Yamanashi (u trenutku prikaza ove stranice):
petak, 2020-06-05, 03:35 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 555