Fujitsu District- Saga Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Fujitsu District- Saga

Fujitsu District- Saga Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Fujitsu District- Saga, Japan (pronađeno 2 kom.): 9549546Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Fujitsu District- Saga +81 954 [Lokalni broj]**
Japan*** Fujitsu District- Saga (0)954 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Fujitsu District- Saga (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2020-12-01, 11:37 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned