Chofu- Tokyo Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Chofu- Tokyo

Chofu- Tokyo Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Chofu- Tokyo, Japan (pronađeno 2 kom.): 422424Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Chofu- Tokyo +81 422 [Lokalni broj]**
Japan*** Chofu- Tokyo (0)422 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Chofu- Tokyo (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2020-07-11, 15:51 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned