Akiruno- Tokyo Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Akiruno- Tokyo

Akiruno- Tokyo Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Akiruno- Tokyo, Japan: 42Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Akiruno- Tokyo +81 42 [Lokalni broj]**
Japan*** Akiruno- Tokyo (0)42 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Akiruno- Tokyo (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 2020-07-09, 15:01 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 42