Aira District- Kagoshima Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Aira District- Kagoshima

Aira District- Kagoshima Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Aira District- Kagoshima, Japan: 995Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Aira District- Kagoshima +81 995 [Lokalni broj]**
Japan*** Aira District- Kagoshima (0)995 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Aira District- Kagoshima (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2020-07-08, 08:15 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 995