Abashiri District- Hokkaido Pozivni broj (Japan)

Lokalno vreme: Abashiri District- Hokkaido

Abashiri District- Hokkaido Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Abashiri District- Hokkaido, Japan (pronađeno 2 kom.): 1521527Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Japan je: 81

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Abashiri District- Hokkaido +81 152 [Lokalni broj]**
Japan*** Abashiri District- Hokkaido (0)152 [Lokalni broj]
Japan Inostranstvo 010 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Abashiri District- Hokkaido (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2020-06-03, 06:04 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (JST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Japan ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned