Semnan Pozivni broj (Iran)

Lokalno vreme: Semnan

Semnan Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Semnan, Iran (pronađeno 4 kom.): 231232273274Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Iran je: 98

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Semnan +98 231 [Lokalni broj]**
Iran*** Semnan (0)231 [Lokalni broj]
Iran Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Semnan (u trenutku prikaza ove stranice):
nedelja, 2022-08-14, 11:46 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +04:30 (+0430 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Iran ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned