South Sumatra et Betar Lampung Pozivni broj (Indonezija)

Lokalno vreme u regionu****

South Sumatra et Betar Lampung Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto South Sumatra et Betar Lampung, Indonezija (pronađeno 5 kom.): 7071727374Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Indonezija je: 62

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* South Sumatra et Betar Lampung +62 70 [Lokalni broj]**
Indonezija*** South Sumatra et Betar Lampung (0)70 [Lokalni broj]
Indonezija Inostranstvo 00x [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme u regionu**** (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2024-07-24, 21:51 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +09:00 (WIT vremenska zona). sreda, 2024-07-24, 19:51 +07:00 (WIB vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Indonezija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja mentioned
****Za mesto South Sumatra et Betar Lampung nemamo tačne podatke o vremenskoj zoni. Prikazano tačno vreme se odnosi na region ili državu.