Države koje počinju sa I

Države "I..."

Države koje počinju sa I:

Indija
Indonezija
Irak
Iran
Irska
Island
Istočni Timor
Italija
Izrael