San Pedro Sula Pozivni broj (Honduras)

Lokalno vreme: San Pedro Sula

San Pedro Sula Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto San Pedro Sula, Honduras: 5Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Honduras je: 504

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* San Pedro Sula +504 5 [Lokalni broj]**
Honduras Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: San Pedro Sula (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2020-01-28, 17:51 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -06:00 (CST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).