Gvajana Pozivni brojevi

Gvajana Pozivni brojevi

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. [Država: Gvajana, Državni pozivni broj: 592.]. Pronađeno 68 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
2. (40) , 3. (16) , 4. (6) . 7. (6) .

Pozivni brojevi (ceo spisak):
218
219
220
221
222
223
225
226
227
228
229
231
232
233
234
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
274
275
276
277
279
322
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
440
441
442
444
455
456
771
772
773
774
775
777