Buipe Pozivni broj (Gana)

Lokalno vreme: Buipe

Buipe Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Buipe, Gana: 716Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Gana je: 233

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Buipe +233 716 [Lokalni broj]**
Gana*** Buipe (0)716 [Lokalni broj]
Gana Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Buipe (u trenutku prikaza ove stranice):
utorak, 2019-12-10, 02:53 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +00:00 (GMT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Gana ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 716