Libreville Pozivni broj (Gabon)

Lokalno vreme: Libreville

Libreville Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Libreville, Gabon: 1Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Gabon je: 241

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Libreville +241 1 [Lokalni broj]**
Gabon*** Libreville (0)1 [Lokalni broj]
Gabon Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Libreville (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2021-12-04, 21:01 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +01:00 (WAT vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Gabon ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 1