Filipini Pozivni brojevi

Filipini Pozivni brojevi

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. [Država: Filipini, Državni pozivni broj: 63.]. Pronađeno 67 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
2. (1) . 3. (10) , 4. (23) , 5. (7) , 6. (7) , 7. (5) , 8. (13) , 9. (1) .

Pozivni brojevi (ceo spisak):
2
32
33
34
35
36
38
42
43
44
45
46
47
48
49
52
53
54
55
56
62
63
64
65
68
72
74
75
77
78
82
83
84
85
86
87
88
93
3230
3397
3461
4235
4244
4251
4264
4396
4422
4463
4593
4594
4597
4761
4765
5221
5446
6422
6423
8622
8822
8842
8851
8853
34691
42793
49305
49560
88344