Ribeirão Preto- SP Pozivni broj (Brazil)

Lokalno vreme: Ribeirão Preto- SP

Ribeirão Preto- SP Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Ribeirão Preto- SP, Brazil: 16Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Brazil je: 55

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Ribeirão Preto- SP +55 16 [Lokalni broj]**
Brazil*** Ribeirão Preto- SP (0)16 [Lokalni broj]
Brazil Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Ribeirão Preto- SP (u trenutku prikaza ove stranice):
subota, 2020-08-15, 07:30 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -03:00 (-03 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Brazil ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 16