Manaus- AM Pozivni broj (Brazil)

Lokalno vreme: Manaus- AM

Manaus- AM Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Manaus- AM, Brazil: 92Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Brazil je: 55

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Manaus- AM +55 92 [Lokalni broj]**
Brazil*** Manaus- AM (0)92 [Lokalni broj]
Brazil Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Manaus- AM (u trenutku prikaza ove stranice):
ponedeljak, 2020-08-10, 15:40 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -04:00 (-04 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Brazil ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 92