Santa Cruz Pozivni broj (Bolivija)

Lokalno vreme: Santa Cruz

Santa Cruz Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Santa Cruz, Bolivija: 3Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Bolivija je: 591

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Santa Cruz +591 3 [Lokalni broj]**
Bolivija*** Santa Cruz (0)3 [Lokalni broj]
Bolivija Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Santa Cruz (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2024-04-17, 11:26 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -04:00 (-04 vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Bolivija ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 3