U.S. Virgin Islands Pozivni broj (Američka Devičanska Ostrva)

Lokalno vreme: U.S. Virgin Islands

U.S. Virgin Islands Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto U.S. Virgin Islands, Američka Devičanska Ostrva: 340Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Američka Devičanska Ostrva je: 1

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* U.S. Virgin Islands +1 340 [Lokalni broj]**
Američka Devičanska Ostrva*** U.S. Virgin Islands (1+)340 [Lokalni broj]
Američka Devičanska Ostrva Inostranstvo 011 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: U.S. Virgin Islands (u trenutku prikaza ove stranice):
nedelja, 2019-03-24, 07:11 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: -04:00 (AST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Američka Devičanska Ostrva ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 340