Kuvajt Pozivni brojevi

Kuvajt Pozivni brojevi

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. [Država: Kuvajt, Državni pozivni broj: 965.]. Pronađeno 88 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
2. (26) , 3. (17) , 4. (24) , 5. (21) .

Pozivni brojevi (ceo spisak):
224
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
251
252
253
254
255
256
257
258
259
261
262
263
264
265
266
327
328
361
362
371
372
376
381
383
384
390
391
392
394
395
396
398
431
433
434
455
456
457
458
461
467
470
471
472
473
474
476
477
478
480
481
483
484
487
488
489
531
532
533
534
538
541
542
543
544
551
552
561
562
563
564
565
571
572
573
574
575