Davao Oriental Pozivni broj (Filipini)

Lokalno vreme: Davao Oriental

Davao Oriental Pozivni broj

Međugradski pozivni broj za mesto Davao Oriental, Filipini: 87Klikni na broj da bi pogledao, da li ima više gradova sa istim pozivnim brojem u našoj bazi podataka.
Državni pozivni broj za: Filipini je: 63

Kako telefonirati?

Poziv iz Poziv u Primer pozivanja  
Inostranstvo* Davao Oriental +63 87 [Lokalni broj]**
Filipini*** Davao Oriental (0)87 [Lokalni broj]
Filipini Inostranstvo 00 [Državni pozivni broj] [Pozivni broj] [Lokalni broj]

Lokalno vreme: Davao Oriental (u trenutku prikaza ove stranice):
sreda, 2021-08-04, 03:44 Razlika od griničkog vremena (GMT) u satima: +08:00 (PST vremenska zona).

Komentar: Neki podaci mogu biti u međuvremenu promenuti. Više detalja na stranici o odricanju odgovornosti.
*Neke države imaju ražličit međunarodni pozivni prefiks. Pronađite državu trenutnog boravišta na našem sajtu za dalje informacije.
**Mnogi telefoni imaju u sebi međunarodne prefiks brojeve, ali prikazuju samo znak plus (+).
***Poziv iz države: Filipini ali izvan gradskog rejona pozivnog broja 87