Brazil Pozivni brojevi

Brazil Pozivni brojevi

Obrnuta pretraga: Pronađi grad(ove) koji pripada(ju) nekom pozivnom broju.. [Država: Brazil, Državni pozivni broj: 55.]. Pronađeno 67 kom.. Smanji spisak. Izaberi početni karakter za izabrani pozivni broj:
1. (9) . 2. (5) , 3. (7) , 4. (9) . 5. (4) , 6. (9) . 7. (6) , 8. (9) . 9. (9) .

Pozivni brojevi (ceo spisak):
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
28
31
32
33
34
35
37
38
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
53
54
55
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
73
74
75
77
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99